ณหทัย

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

จองบ้านของการเคหะไว้
ตอนนี้อยู่ระหว่างผ่อนดาวน์บ้าน แต่ด้วยสภาพเศรษกิจทำให้ไม่มีกำลังจะผ่อนต่อ ขอยกเลิกการจองและขอคืนเงินดาวน์ได้หรือไม่

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content