ณรงค์ สุวรรณ

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

ช่วงนี้มีคนอ้างว่ามาจากการเคหะแห่งชาติสำนักงานใหญ่ มาขอข้อมูล อาทิ เลขบัตรประชาชน สอบถามทรัพย์สินทั้งหมด อยากทราบว่าช่วงนี้ทางการเคหะแห่งขาติ สนง.ใหญ่ มีนโยยายดังกล่าวหรือไม่คับ

ตลอดจนอ้างว่าการเคหะเขตที่ตั้งอาศัยไม่มีข้อมูลในคอมพิวเตอร์ มีแต่สัญญาเช่าเป็นกระดาษสีๆ
แล้วยังอ้างว่าข้อมูลผู้เช่าไม่มีในการเคหะสำนักงานใหญ่ จึงมาสำรวจข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดพร้อมให้ลงชื่อให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลด้วยครับ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content