ชุติมา

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

พอดียื่นเอกสารกับทางเคหะไปได้เกือบ 2สัปดาห์แล้ว
อยากทราบว่าจะสามารถติดตามความคืบหน้าได้ที่ไหนคะ แล้วปกติต้องใช้เวลาเท่าไหร่กว่าทางเคหะจะติดต่อมาคะ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content