ชนิยา จันทรเกษมวัฒน์

  • 1 ปี ที่ผ่านมา

น้าสาวเป็นผู้เช่าแฟลตอาคารพานิชที่ดินแดงไว้ ปัจจุบันอายุมากแล้ว สามารถเปลี่ยนสัญญาให้หลานเป็นผู้ทำสัญญาเช่าแทนได้หรือไม่คะ โดยหลานเป็นผู้อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบัยนบ้านอยู่แล้ว

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content