ฉัตรชณา

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

ขอสอบถามค่ะ พอดีผ่อนบ้านกับการเคหะ จำนวนงวด 122 งวด เจ้าหน้าที่แจ้งว่า เหลือ 5 งวด และเงินต้นเหลือ สามแสน กว่าบาท
นี้คือยังไงค่ะ พอดีไม่เข้าใจค่ะ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content