คุณปู

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

ถ้าต้องการจะขายห้อง (บ้านเอื้ออาทร) จากบุคคลหนึ่ง ไปอีกคนหนึ่ง สามารถเปลี่ยนชื่อสัญญาเช่าซื้อ ได้หรือไม่ ครับ

เช่น นาย ก มีชื่อซื้อบ้านเอื้ออาทร ขายต่อให้นาง ข สัญญาเช่าซื้อสามารถเปลี่ยนชื่อเป็นนางข ได้หรือไม่

ซึ่งนาย ก ผ่อนชำระมาแล้วเกิน 10 ปี อยากจะขายต่อให้กับ นางข

*หากสามารถทำได้ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง*
และมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหรือไม่
ระยะเวลาดำเนินการประมาณกี่เดือนครับ
ขอบคุณครับ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content