คำรพ

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

สอบถามเรื่องการต่อสัญญาเช่า 1ปี กับ 3ปี ตัวอย่างเช่นค่าใข่แผง 1000 บาท กรณีต่อสัญญา 1ปี จะเพิ่มค่าเช่าจากเดิมกี่ %
กับกรณีแผงต้องต่อสัญญา3ปี ต้องเพิ่มค่าเช่าจากเดิมกี่ %

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content