คมกริช

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

ก่อนโอนบ้านของการเคหะ เมื่อเราตรวจสอบบ้านพบว่า เมนสายไฟ ชำรุด ไม่สามารถ ติดหม้อไฟจากการไฟฟ้า แจ้งให้มาซ่อมแซมก่อน ทำไมต้องรอ โอนก่อนมาซ่อมครับ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content