ขวัญมงคล

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

พอดีจองห้องของการเคหะไปค่ะ แล้วห้องเป็นห้องเก่า สภาพค่อนข้างเป็นไปในทางที่ยับเยิน อยากทราบว่าก่อนเราย้ายเข้าไปอยู่ ทางการเคหะจะมีการดูแลปรับปรุงห้องให้ใหม่ก่อนมั๊ยคะ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content