กิตติภพ

  • 1 ปี ที่ผ่านมา

ถ้าผมจะลงจองบ้านโครงการเคหะในระบบ แล้วจ่ายค่ามัดจำการจอง แต่ไม่ได้ยื่นกู้ทันที อีก ประมาณ 2-3 เดือนถึงยื่นกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ ถึงจะทำเรื่องยื่นกู้และทำเรื่องซื้อบ้านกับโครงการได้ไหมครับ หรือ หลังจากโอนค่ามัดจำการจองบ้านในระบบแล้ว ต้องทำเรื่องซื้อบ้านกับโครงการเคหะ ภายในกี่วันครับ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content