กานต์

  • 3 ปี ที่ผ่านมา

อยากเช่าบ้านเอื้ออาทรค่ะ ไม่ทราบว่าทางการเคหะ จะทำโครงการเพิ่มอีกไหมคะ แล้วถ้ามีเป็นช่วงไหนคะ แล้วต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง อยู่จังหวัดสระแก้วค่ะ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content