กัลยรัชต์ ลิ่มไชยฤกษ์

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

– ซ่อมกำแพงที่ขึ้นราแฟลตดินแดง เนื่องจากมีน้ำรัวจากห้องข้างบน
– ซ่อมระบบไฟ เนื่องจากครึ่งห้องหลัง ไฟใช้ไม่ได้

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content