กัญจนพร คุ้มบัว

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

กรณีที่เคยถูกยึดไปแล้ว เราสามารถทำเรื่องผ่อนกับเคหะโดยตรงได้มั๊ย คะ ถ้าห้องเดิมยังไม่มีใครซื้อต่อ จะเอาห้องเดิมได้มั๊ย คะ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content