กฤษณา เกาวนันทน์

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

แฟลตบึงกุ่ม ปลดหนี้จ่ายเสร็จครบแล้วกับธนาคาร ไปโอนชื่อเป็นของเจ้าของแล้ว แต่จะเปลี่ยนชื่อไปเป็นของพี่สาวพี่ชาย ต้องเสียค่าโอนเท่าไหร่

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content