กรณีที่ลูกค้าไม่ผ่านการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินสามารถทำเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติได้หรือไม่

  • 4 เดือน ที่ผ่านมา
  • 1

กรณีที่ลูกค้าไม่ผ่านการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินสามารถทำเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติได้หรือไม่

เปรียบเทียบรายชื่อ

เปรียบเทียบ