กรณีที่ลูกค้าไม่ผ่านการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินสามารถทำเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติได้หรือไม่

  • 3 ปี ที่ผ่านมา

กรณีที่ลูกค้าไม่ผ่านการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินสามารถทำเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติได้หรือไม่

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content