กนกวรรณ หรุ่นเพน

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

ถ้าการเคหะซื้อบ้านคืนจากธนาคาร แต่เราอยากอยู่ต่อไม่ย้ายออกต้องทำอย่างไงค่ะ จะเช่าต่อจากการเคหะได้มั้ย หรือต้องย้ายออก

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content