ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประชุมประชาสัมพันธ์และขี้แจงการดำเนินงานโครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการจัดทำโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติมอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์...

การเคหะแห่งชาติร่วมหารือกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นางฐิตาภรณ์ ลาภเกียรติเสรี รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายต่อพงศ์ จำจด...

“การเคหะแห่งชาติร่วมหารือความร่วมมือด้านการ ดูแลและการจัดหาที่อยู่อาศัยพร้อมสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ”

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่คงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ...

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ย้ำโครงการสร้างคอนโดสูงในพื้นที่ “ชุมชนคลองจั่น” เป็นเพียงการศึกษาขั้นต้น ยืนยันพร้อมรับฟังความคิดเห็นผู้อยู่อาศัย เล็งตั้ง “คณะกรรมการการมีส่วนร่วม” ดึงตัวแทนชุมชนคลองจั่นร่วมแก้ปัญหาในชุมชน

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี...

การเคหะแห่งชาติจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทาง TOD บริเวณทะเลสาบคลองจั่น เขตบางกะปิ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด “ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1...

การเคหะแห่งชาติจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Market Sounding) ครั้งที่ 2 โครงการบ้านเคหะสุขประชา “ลำลูกกา คลอง 12” อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

...

การเคหะแห่งชาติจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Market Sounding) ครั้งที่ 2 โครงการบ้านเคหะสุขประชา “วังน้อย”

...

การเคหะแห่งชาติจัดโครงการอบรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูฯหลักสูตร “การอยู่อาศัยร่วมกันในอาคารสูง” โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง รุ่นที่ 2

...

การเคหะแห่งชาติจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Market Sounding) ครั้งที่1 โครงการบ้านเคหะสุขประชา “ธรรมศาลา” จังหวัดนครปฐม

...

การเคหะแห่งชาติจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Market Sounding) ครั้งที่ 1 โครงการบ้านเคหะสุขประชา “วังน้อย” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

...

Compare listings

เปรียบเทียบ
ค้นหา
ช่วงราคา จาก ถึง
คุณสมบัติอื่น ๆ
Skip to content