ข้อมูลเผยแพร่

กคช. เปิดโครงการใหม่ “โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย” 5 จังหวัด รวม 818 หน่วยให้สิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นอันดับแรก

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ เปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนจองสิทธิ์...

เปิดจองโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดฉะเชิงเทรา (ลาดขวาง) วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย. 2564

เปิดจองโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดฉะเชิงเทรา (ลาดขวาง) ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 3 เมษายน 2564  สถานที่ทำสัญญา ณ...

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content