ข่าวประชาสัมพันธ์

การเคหะฯ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 การเคหะแห่งชาติจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...

ร่วมช่วยเหลือ

พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พลตำรวจตรี สำราญ นวลมา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นายสุเทพ ชิตยวงษ์...

กฐินสามัคคีการเคหะแห่งชาติ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดช้ารังตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลกในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564

...

การเคหะแห่งชาติ ขอแสดงความยินดีต่อนางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์รองอธิบดีกรมธนารักษ์เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งกรรมการการเคหะแห่งชาติ

...

พม. โดยการเคหะฯ บูรณาการความร่วมมือกับ รฟท. จัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยบนที่ดินของ รฟท. เร่งสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

พลตรี ดร. เจียรนัย วงศ์สอาด ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ...

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณ ศูนย์พังพิงวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล จ.ลพบุรี

        เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564  นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยเรืออากาศโท ชัยรัตน์...

กระทรวงการพัฒนาสังคมและควาทมั่นคงของมนุษย์และการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 และอุทกภัย อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564  นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยเรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์...

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564  นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยเรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์...

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

       เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564  นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย เรืออากาศโท ชัยรัตน์...

กระทรวงการพัฒนาสังคมแล้วความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่ประสบปัญหาน้ำท่วมนโครงการบ้านเอื้ออาทรชัยภูมิ (หนองนาแซง)

            เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายวิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายธวัช สินพันธุ์...

Compare listings

เปรียบเทียบ