ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดจองโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดชลบุรี (ศรีราชา 3)

โครงการฯ ชลบุรี (ศรีราชา 3)เลือกรับโปรโมชั่นโปร 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ปีแรก (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)โปร 2 Shock Price 56 โครงการ ราคาเริ่มต้น 250,000 –...

การเคหะแห่งชาติออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสถานการณ์ Covid – 19

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ออกมาตรการช่วยเหลือ    ลูกค้าเช่าซื้อปัจจุบันและลูกค้าใหม่...

การเคหะแห่งชาติ ปิดงาน Call Center 1615 งานบริการขาย ณ สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ และงานศูนย์นวัฒกรรมที่อยู่อาศัยและบริการงานขาย ในวันอาทิตย์ที่ 11 -วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

...

เปรียบเทียบรายชื่อ

เปรียบเทียบ