การเคหะแห่งชาติ เผยผลการศึกษา”โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง”ร่วมกับชาวชุมชน นำไปสู่การวางแผนการฟื้นฟูเมืองในอนาคต

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content