ร่วมลงพื้นที่

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคลองเปรมประชากร โดย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาววนิดา สุทธิช่วย ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นางจรูญ กิตติพรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานชุมชนกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลตอนล่าง และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ผ่านคลองเปรมประชากรในครั้งนี้ด้วย การลงพื้นที่ดังกล่าวได้มีการบรรยายสรุปข้อมูลการพัฒนาพื้นที่บุกรุกริมคลองเปรมประชากร อาทิ การก่อสร้างท่าเทียบเรือของ ปตท. และ SCG การก่อสร้างบ้านมั่นคง การก่อสร้างเขื่อนริมคลองเปรมประชากร การสร้างการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น นอกจากนี้ รมว.พม. ยังได้มอบนโยบายให้การเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ในการดำเนินการก่อสร้างบ้านมั่นคงภายในที่ดินราชพัสดุเลขที่ 811 (เขตบางซื่อ) อีกด้วย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content