ร่วมแสดงความยินดี

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายปรีดา สุขสุมิตร รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ นายกิติกูล ตั้งเจริญถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมสำรวจ และทดสอบวัสดุ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายประเสริฐ ศิรินภาพร เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content