เตรียมความพร้อม

ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการการมีส่วนร่วมโครงการฟื้นฟู ชุมชนดินแดง และนายอณุศาสณ์ อรรถวิทยา กรรมการการเคหะแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการอบรมการอยู่อาศัยในอาคารสูงโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 แปลง D1 (อาคาร D1) โดยมี นายธนัญชัย โชติศรีลือชา รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานภาคีเครื่อข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้อยู่อาศัยอาคารแฟลต 23-32 เคหะชุมชนดินแดง 1 ได้รับทราบระเบียบการอยู่อาศัยในอาคารสูง ณ บริเวณลานโพธิ์ อาคารแฟลต 32 โครงการเคหะชุมชนดินแดง 1

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content