ห่วงใยประชาชน การเคหะแห่งชาติส่งมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดงเพื่อนำไปส่งต่อให้กับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ส่งมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปส่งต่อให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์สาธารณสุข 4 ดินแดง ณ ลานกีฬาแฟลต 51-53 ซอยประชาสงเคราะห์ 11 เขตดินแดง กรุงเทพฯ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content