ปิดเทอม เติมบุญ การเคหะแห่งชาติร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน”โครงการปิดเทอม เติมบุญ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน “โครงการปิดเทอม เติมบุญ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” โดยมี นายต่อพงศ์ จำจด ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นำเยาวชนในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชนและเยาวชนในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 100 คน เข้ารับการบรรพชาเพื่อศึกษาเรียนรู้และอบรมปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้อง ณ วัดกล้วย จังหวัดนนทบุรี

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content