การเคหะแห่งชาติ ร่วมงาน “Side by Side ช้อป ชิม แชร์ จากใจเรา…ถึงมือคุณ”

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมงาน “Side by Side ช้อป ชิม แชร์ จากใจเรา…ถึงมือคุณ” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมแม่บ้านตำรวจเพื่อแสดงสินค้าที่ผ่านการคัดสรรและพัฒนาขึ้นจากการเชื่อมโยงกับชุมชนทั่วประเทศ รวมทั้งยังเป็นการช่วยสนับสนุนและสร้างรายได้สู่ชุมชนและครอบครัวตำรวจอีกด้วย ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content