การเคหะแห่งชาติร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 45 ปี

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นางฐิตาภรณ์ ลาภเกียรติเสรี รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 45 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงิน เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรอีกด้วย ณ อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content