การเคหะแห่งชาติร่วมพิธีเปิดโครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อสร้างกลไกในการดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทุกมิติ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิด “โครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน” โดย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมภายในงานดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ และพัฒนาศักยภาพผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน พร้อมสร้างกลไกในการดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทุกมิติในระดับพื้นที่ต่อไป ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม.

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content