กระทรวง พม. รับมอบข้าวสารจากบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)เพื่อมอบให้กับศูนย์ สถาน บ้านในสังกัดกระทรวง พม.ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานรับมอบข้าวสาร จากบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบให้กับศูนย์ สถาน บ้านในสังกัดกระทรวง พม. ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมเป็นเกียรติภายในงานดังกล่าว ร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ณ บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวง พม.

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content