การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมแบบหุ้นส่วน เพื่อรองรับสังคมสูงวัยในระดับพื้นที่

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีระดมสมองเพื่อวิเคราะห์เครือข่าย และระบบสวัสดิการเพื่อรองรับสังคมสูงวัยโครงการ “การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมแบบหุ้นส่วน เพื่อรองรับสังคมสูงวัยในระดับพื้นที่” ภายใต้โครงการหุ้นส่วนการพัฒนา เพื่อสังคมสุขภาวะ โดยมี นายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง พม. และหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะรีเจนท์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content