“สตรีสากล ประจำปี 2567”

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน
‘วันสตรีสากล ประจำปี 2567″ ภายใต้แนวคิด “เสริมพลังสตรีและเด็กหญิง ขจัดความยากจน สู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ บนพื้นฐานครอบครัวที่อบอุ่น” โดยมี นางวราพร จันทร์อำรุง ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมภายในงาน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content