การเคหะแห่งชาติร่วมเปิดโครงการ Climate Adaptation พร้อมรับ ปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิด “โครงการ Climate Adaptation: พม. พร้อมรับ ปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายธนัญชัย โชติศรีลือชา รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนางฐิตาภรณ์ ลาภเกียรติเสรี รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ รวมถึงผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมในงานดังกล่าว เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม.

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content