ตรุษจีนสุพรรณบุรี

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา ภริยา สักการะองค์เจ้าพ่อหลักเมือง พร้อมร่วมรับประทานอาหารมงคล เนื่องในเทศกาลตรุษจีน จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายวิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วม ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content