ร่วมแสดงความอาลัย

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจผู้เสียชีวิต จำนวน 23 ราย จากเหตุการณ์โรงงานพลุระเบิด พร้อมมอบเงินช่วยเหลือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้กับ 17 ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมพูดคุยให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต โดยมี นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา ที่ปรึกษาศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นางทัศนีย์ สุวณิช ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานชุมชนภาคกลางและภาคตะวันออก นายจิรพงศ์ อุตนะ พนักงานจัดการทรัพย์สิน 9 และผู้แทนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี ณ วัดโรงช้าง ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content