ร่วมพิธีฌาปนกิจ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์พลุระเบิด โดย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายธนัญชัย โชติศรีลือชา รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายคมสัน พิลาสมบัติ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีฌาปนกิจดังกล่าวในนามกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมกันนี้การเคหะแห่งชาติยังได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกด้วย ณ วัดพระธาตุ (สวนแตง) จังหวัดสุพรรณบุรี

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content