มอบเงินช่วยเหลือ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายธนัญชัย โชติศรีลือชา รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์พลุระเบิด โดยมี นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายคมสัน พิลาสมบัติ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางทัศนีย์ สุวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานชุมชนภาคกลางและภาคตะวันออก และผู้ปฏิบัติงานสำนักงานเคหะจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมสวดพระอภิธรรมในนามกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต ณ วัดสังฆจายเถร ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

Compare listings

เปรียบเทียบ
ค้นหา
ช่วงราคา จาก ถึง
คุณสมบัติอื่น ๆ
Skip to content