การเคหะแห่งชาติจัดให้ “ของขวัญปีใหม่ 2567” ต้อนรับปีมังกร รับโปรโมชันพิเศษสูงสุดถึง 200,000 บาท

การเคหะแห่งชาติเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการมอบของขวัญ 3 ชิ้นใหญ่ ให้กับประชาชนทุกคน สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้ของขวัญปีใหม่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีอยู่จำนวน 11 ชิ้นใหญ่ๆ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ของคนไทยทุกคน ตามนโยบายของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัยที่ต้องการให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยในราคาที่เป็นธรรม มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี และชุมชนมีความน่าอยู่ปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ “พม. พอใจ : ให้ทุกวัยพึงใจใน พม.”

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนรวม 3 ชิ้นใหญ่ ได้แก่ ของขวัญชิ้นแรก “บ้านตั้งต้นเพื่อเช่า” สำหรับ First Jobber และประชาชนที่สนใจที่มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน ซึ่งนำบ้านเช่ามาจัดโปรโมชัน 7 ทำเล 8 โครงการ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวนรวม 1,428 หน่วย เริ่มตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 อัตราค่าเช่าชั้น 1-4 ราคา 1,500 บาท/เดือน และชั้น 5 ราคา 1,200 บาท/เดือน ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนพรพระร่วงประสิทธิ์ โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3) โครงการเคหะชุมชนออเงิน ระยะ 2 โครงการอาคารเช่ามาตรฐานรองเพชรเกษม 91 โครงการอาคารเช่ามาตรฐานรอง เพชรเกษม ระยะ 2 โครงการเคหะชุมชนบางพลี และโครงการอาคารเช่าบ้านพระราม 4 พลัส เฉพาะโครงการนี้ได้รับส่วนลด 20% จากอัตราค่าเช่าปกติ

ของขวัญชิ้นที่ 2 “บ้านเพื่อทุกคน” House for All สำหรับประชาชนที่ต้องการซื้อบ้านเป็นของตนเอง ซึ่งการได้พักอาศัยในบ้านที่ดี มีคุณภาพ สังคมที่ดี ได้มาตรฐาน จะเป็นรากฐานที่ดีนำไปสู่ครอบครัวที่อบอุ่น โดยการเคหะแห่งชาติได้คัดเลือกโครงการหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศกว่า 7,870 หน่วย มาให้ประชาชนที่สนใจได้ เลือกบ้านที่ “ใช่” ในทำเลที่ “ชอบ” เพียงวางเงินจองเริ่มต้น 1,000 บาท พร้อมรับโปรโมชันพิเศษสูงสุด 200,000 บาท เริ่มตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2567 กรณีต้องการผ่อนชำระโครงการที่อยู่อาศัย ที่มีราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
ในปีแรกเพียงร้อยละ 4.50/ปี และกรณีสถาบันการเงินปฏิเสธสินเชื่อ ลูกค้าสามารถยื่นขอสินเชื่อจากโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษในปีแรกเพียงร้อยละ 1.50/ปี

นายทวีพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับของขวัญชิ้นที่ 3 การเคหะแห่งชาติจะดำเนินงานภายใต้โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยเพื่อคนทุกวัย เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ จำนวน 100,000 ครัวเรือน ที่เป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งในส่วนความรับผิดชอบของการเคหะแห่งชาตินั้นจะดำเนินการ
โดยปรับปรุงซ่อมแซมตามสภาพ หรือสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ทั้งหลัง หรือการปรับปรุงห้องน้ำและปรับสภาพแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย เหมาะสมสอดคล้องกับการดำรงชีวิตประจำวัน ของผู้อยู่อาศัย ภายใต้ “โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ของการเคหะแห่งชาติ(บ้านสบายเพื่อยายตา)” โดยมีเป้าหมายปรับปรุงบ้าน รวมทั้งสิ้น 30 หลัง เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ไปถึงเดือนกันยายน 2567

สำหรับผู้ที่สนใจโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615 และสามารถติดตามข่าวสารการเคหะแห่งชาติได้ที่ www.nha.co.th หรือ Facebook Fanpage : การเคหะแห่งชาติ YouTube : การเคหะแห่งชาติ channel และ Tiktok : NHAThailand

Compare listings

เปรียบเทียบ
ค้นหา
ช่วงราคา จาก ถึง
คุณสมบัติอื่น ๆ
Skip to content