การเคหะแห่งชาติจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “ให้ทุกวันเป็นวันของเด็ก”

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิด “งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567” กระทรวง พม. ภายใต้แนวคิด “ให้ทุกวันเป็นวันของเด็ก” โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง พม.เข้าร่วมภายในงาน ดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์และสนุกสนาน ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์โดยการเคหะแห่งชาติได้ร่วมออกบูธกิจกรรมสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชน ผ่านแนวคิด “เด็กไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ภายในงานดังกล่าวอีกด้วย

นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังได้จัดกิจกรรมวันเด็กในโครงการที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ พร้อมสนับสนุนของขวัญการจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียนและหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาชนได้เรียนรู้ ผ่านการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว รวมถึงการสร้างเครือข่ายเยาชน ภายในชุมชนและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่อีกด้วย

Compare listings

เปรียบเทียบ
ค้นหา
ช่วงราคา จาก ถึง
คุณสมบัติอื่น ๆ
Skip to content