แสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ นางสาวกันทิมา ยรรยง รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายขรรค์ชัย บุญปาน ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด เนื่องในโอกาสก้าวสู่ 47 ปี หนังสือพิมพ์มติชน และร่วมสนับสนุน “โครงการโรงพยาบาลอ่านสร้างสุข ” เพื่อส่งมอบความรู้ให้โรงพยาบาลนำไปบริการผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มารับบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ณ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content