แสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นางวราพร จันทร์อำรุง ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 3 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน “มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ (TAEJAI002)” เพื่อร่วมอนุรักษ์เต่าทะเลที่อยู่ในสภาวะที่ใกล้สูญพันธ์ต่อไป ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content