ประชุมหารือ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายวิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติพร้อมด้วย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางสาววนิดา สุทธิช่วย ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมประชุมหารือกับ ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ถึงแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ โดยมีผู้บริหารสายงานชุมชนและผู้แทนจากมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุม ชั้น 16 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content