ประชุมหารือ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัยร่วมประชุมหารือถึงการดำเนินโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ร่วมกับนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พร้อมทั้งยังได้ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2567 อีกด้วย ณ สำนักงาน สผ. อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content