ตักบาตรปีใหม่

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวหนึ่งปริญญา อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานชุมชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตอนบน นายสมศักดิ์ ดีขาย เคหะนครหลวง สาขาคลองจั่น พร้อมผู้ปฏิบัติงานสำนักงานเคหะนครหลวง สาขาคลองจั่น และผู้อยู่อาศัยในชุมชนคลองจั่น ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการเคหะแห่งชาติกับผู้อยู่อาศัยในชุมชนณ บริเวณสนามกีฬาคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

โพสต์ถัดไป

ประชุมหารือ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content