ทำบุญตักบาตร

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารระดับสูงการเคหะแห่งชาติ และผู้บริหารกระทรวง พม. ร่วมทำบุญตักบาตร (พระสงฆ์จำนวน 9 รูป) เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราซ 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและหน่วยงานต่อไป ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content