รมว.พม. มอบนโยบายการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2567ให้กับคณะบริหารและคณะสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพคณะบริหรสภาเด็กและยาวชนแห่งประเทศไทย CYC Training

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ มอบนโยบายการขับเคลื่อนสภาด็กและเยาวชน ประจำปี 2567 ให้กับคณะบริหาร
และคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภา
เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย CYC Training โดยมี นายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ
การเคหะแห่งซาติ พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content