บัตร พม. เชิญรับโชค การเคหะแห่งชาติร่วมเป็นสักขีพยานการออกสลากบำรุงสภากาชาดไทย “บัตร พม. เชิญรับโชค” ประจำปี 2566 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเอกพล
เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยานในการออกสลากบำรุงสภากาขาดไทย “บัตร พม.
เชิญรับโชค” ประจำปี 2566 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ สวนลุมพินี
โดยรางวัลที่ 1 ได้แก่หมายเลข 76769 รางวัลที่ 2 ได้แก่หมายเลข 46519 รางวัลที่ 3 ได้แก่หมายเลข 45891
รางวัลที่ 4 ได้แก่หมายเลข 26295 และ 19851 และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ได้แก่หมายเลข 733

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content