ติดตามความก้าวหน้า

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายปรีดา สุขสุมิตร รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายคมสัน พิลาสมบัติ ผู้ช่วยผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่โครงการบ้านรัฐสวัสดิการข้าราชการจังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า ณ ที่ตั้งโครงการ โดยปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้ว 99.8%ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งมอบให้กับลูกค้าได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content