การเคหะแห่งชาติขานรับนโยบาย “วราวุธ ศิลปอาชา” รมว.พม.ส่ง “บ้านตั้งต้น” เสิร์ฟ First Jobberพร้อมจัดโปรโมชันเช่าราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 1,200 บาท

การเคหะแห่งชาติขานรับนโยบาย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถึงการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน หรือ First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเอง เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิต อันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า จากนโยบายของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในเรื่องการดำเนินโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับ First Jobber การเคหะแห่งชาติได้ศึกษาข้อมูลและพฤติกรรมของกลุ่มดังกล่าว พบว่าปัจจุบันกลุ่มคนในวัย
เริ่มทำงานจะเป็นกลุ่ม Generation Z ที่เริ่มหาเงินตั้งแต่อายุยังน้อย มีความเข้าใจในเทคโนโลยี นวัตกรรม ให้ความสำคัญกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และต้องการพื้นที่ส่วนตัว รวมถึงมักจะเลือกที่อยู่อาศัยใกล้ที่เรียนหรือที่ทำงาน เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทาง และมีเวลาในการทำสิ่งที่ชอบมากขึ้น

ปัจจุบันการเคหะแห่งชาติมีโครงการที่อยู่อาศัยพร้อมเข้าอยู่หลากหลายทำเลทั่วประเทศ จึงได้คัดเลือกโครงการที่น่าสนใจมาจัดทำเป็น “โครงการบ้านตั้งต้น” ให้กับกลุ่ม First Jobber จำนวน 7,823 หน่วย เป็นบ้านเพื่อขาย 6,395 หน่วย และเป็นบ้านเพื่อเช่า 1,428 หน่วย ซึ่งกลุ่ม First Jobber สามารถเข้าถึง “บ้านตั้งต้น” ได้ 3 วิธี ได้แก่ (1) Rent to Buy หรือเช่าเพื่อซื้อ เป็นการเช่าระยะสั้น 3-5 ปี และสามารถซื้อเป็นของตนเองภายในเวลาการเช่าหรือครบระยะเวลาเช่า (2) ซื้อแล้วผ่อนชำระกับสถาบันการเงิน (3) เช่าซื้อโดยตรงกับการเคหะแห่งชาติ

อย่างไรก็ตามหากกลุ่ม First Jobber ยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินและถูกปฏิเสธการให้สินเชื่อ
ก็สามารถเข้าร่วม “โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย” ของการเคหะแห่งชาติได้ โดยในปีงบประมาณ 2567 การเคหะแห่งชาติได้รับอนุมัติวงเงินจากสำนักงบประมาณ จำนวน 465 ล้านบาท
และในช่วงต้นปีงบประมาณ 2567 การเคหะแห่งชาติได้อนุมัติสินเชื่อฯ ให้กับลูกค้าไปแล้วจำนวน 34 ราย วงเงินรวมทั้งสิ้น 21,218,497.13 บาท

นายทวีพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกลุ่ม First Jobber ที่ยังไม่พร้อมจะซื้อบ้าน การเคหะแห่งชาติยังได้คัดเลือกโครงการอาคารเช่า 7 ทำเล ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวนรวม 1,428 หน่วย มาจัดโปรโมชันพิเศษให้กับกลุ่ม First Jobber ในอัตราค่าเช่าเริ่มต้นที่ 1,200 บาท เริ่มตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนพรพระร่วงประสิทธิ์ โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสมุทรสาคร (กระทุ่มแบน) โครงการเคหะชุมชนออเงิน โครงการอาคารเช่ามาตรฐานรอง เพชรเกษม 91 โครงการอาคารเช่ามาตรฐานรอง เพชรเกษม ระยะ 2 โครงการเคหะชุมชนบางพลี และโครงการอาคารเช่าบ้านพระรามสี่ พลัส

สำหรับผู้ที่สนใจโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Ceanter 1615 และสามารถติดตามข่าวสารการเคหะแห่งชาติได้ที่ www.nha.co.th หรือ Facebook Fanpage : การเคหะแห่งชาติ YouTube : การเคหะแห่งชาติ channel และ Tiktok : NHAThailand

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content