“วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)”

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)” ภายใต้แนวคิด BREAK THE CORRUPTION “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” โดยมี นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมภายในงานดังกล่าว เพื่อร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริต พร้อมแสดงจุดยืน “ไม่ทำ ไม่ทน และไม่เฉย” ต่อการทุจริตร่วมกัน ณ ฮอลล์ 4 อาคารศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content