งานกาชาด 100 ปี

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมเยี่ยมชมร้านกาชาดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใน”งานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566″ ภายใต้แนวคิด “รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้” ซึ่งสภากาชาดไทยได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2566 ณ สวนลุมพินี โดยการเคหะแห่งชาติได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการที่อยู่อาศัย และการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) แก่ผู้ที่สนใจภายในร้านกาชาดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content